• Defektaža i izrada ponude (bez popravka) naplačuje se prema utrošenom vremenu, po cijeni redovnog radnog sata servisa.
  • Uređaj automatski ulazi u servisni postupak ako je cijena popravka do 500,00kn.
  • Popravak i servis uređaja  ukljućuje uslugu servisa , rezervne dijelove i potrošni materijal.
  • U slućaju da cijena popravka prelazi iznos od 500,00kn narućitelj će biti obaviješten o približnoj cijeni popravka.
  • U koliko uređaj ima više kvarova i nije moguće defektirati sve kvarove dok se ne otklone prethodni kvarovi gore navedeni uvijeti nisu važeći.
  • U slućaju kada zbog starosti uređaja-stroja, zapećenog rđom i istrošenim dijelova prilikom rastavljanja dođe do oštećenja ili pucanja pojedinog dijela narućitelj se odriče prava terećenj izvršitelja.
  • Narućitelj se obavezuje preuzeti uređaj u roku od 30 dana od telefonske obavijesti o završetku popravka ili defektaže.  U slućaju nemogućnosti preuzimanja uređaja naručitelj je dužan pismenim putem obavijestiti izvršitelja u roku od 7 dana.Ako uređaj ne preuzme u tom roku, Cro Express ima pravo prodati uređaj radi nadoknade troškova koji su nastali prilikom rada na uređaju.
  • Jamstvo na ugrađene dijelove i  popravak je  6 mjeseci, i uvažava se samo za popravke koji su obavljani na stroju, a ne i za novonastale kvarove.  Dijelovi karburatora, crijeva goriva, pumpice goriva, filteri goriva, filteri zraka, nemaju garanciju kao ni  (rezni alati i njihovi štitnici).
  • Prilikom preuzimanja popravljenog uređaja-stroja izvršitelj će naručitelju popravka predati stare zamijenjene dijelove i uređaj-stroj staviti u pogon, a narućitelj svojim potpisom potvrđuje da je kvar otklonjen i da je preuzeo uređaj-stroj u funkcionalno ispravnom stanju bez mehanićkog oštećenja uređaja-stroja.
  • Prostor servisa  i kompletnog objekta je pod video nadzorom,i koristi se zbog unapređenja kvalitete poslovanja.