Defektaža i izrada ponude (bez popravka) naplaćuje se prema utrošenom vremenu, po cijeni redovnog radnog sata servisa ako naručitelj odustaje od popravka.

Uređaj automatski ulazi u servisni postupak ako je cijena popravka do 100,00€.

U slučaju da cijena popravka prelazi iznos od 100,00€ naručitelj će biti obaviješten o približnoj cijeni popravka.

Popravak i servis uređaja  uključuje uslugu servisa i rezervne dijelove.

Ukoliko uređaj ima više kvarova i nije moguće defektirati sve kvarove dok se ne otklone prethodni kvarovi gore navedeni uvjeti nisu važeći.

U slučaju kada zbog starosti uređaja-stroja, zapečenog rđom i istrošenim dijelova prilikom rastavljanja dođe do oštećenja ili pucanja pojedinog dijela naručitelj se odriče prava terećenjem izvršitelja.

Naručitelj se obavezuje preuzeti uređaj u roku od 30 dana od telefonske obavijesti o završetku popravka ili defektaže.  U slučaju nemogućnosti preuzimanja uređaja naručitelj je dužan pismenim putem obavijestiti izvršitelja u roku od  7 dana.Ako uređaj ne preuzme u tom roku, Cro Express ima pravo prodati uređaj radi nadoknade troškova koji su nastali prilikom rada na uređaju.

Jamstvo na ugrađene dijelove i  popravak je  6 mjeseci, i uvažava se samo za popravke koji su obavljani na stroju, a ne i za novonastale kvarove.  Dijelovi karburatora, crijeva goriva, pumpice goriva, filteri goriva, filteri zraka, remenje, nemaju garanciju kao ni (rezni alati i njihovi štitnici).

Prilikom preuzimanja popravljenog uređaja-stroja izvršitelj će naručitelju popravka predati stare zamijenjene dijelove i uređaj-stroj staviti u pogon, a naručitelj svojim potpisom potvrđuje da je kvar otklonjen i da je preuzeo uređaj-stroj u funkcionalno ispravnom stanju bez mehaničkog oštećenja uređaja-stroja.

Prostor servisa  i kompletnog objekta je pod video nadzorom, koristi se zbog unapređenja kvalitete poslovanja.